Asbestverwijdering

Asbest verwijdering

Na afloop van de asbestsanering vindt er, door een onafhankelijk laboratorium, een visuele inspectie plaats. Hierbij wordt het werkgebied gecontroleerd volgens NEN 2290 en wordt het vrijgegeven, zodat het weer voor iedereen toegankelijk is. De klant ontvangt bij de factuur een kopie van dit rapport visuele inspectie. Tevens worden, op verzoek, de kopieën van de stortbonnen verstrekt.

Het werkgebied wordt afgezet met waarschuwingsborden en met afzetlint. De asbestverwijdering staat onder leiding van een DTA-A, welke in bezit is van het SCA Persoonscertificaat: Deskundig Toezichthouder Asbest. Onze saneerders zijn in het bezit van het SCA Persoonscertificaat: Deskundig Asbest Verwijderaar (DAV).

Tijdens het verwijderen dragen onze mensen de voorgeschreven beschermende kleding en een masker met P3-filter. Er wordt gebruik gemaakt van eigen dekcontaminatie units, waarin het personeel zich op de voorgeschreven wijze van de beschermende kleding kan ontdoen. Met de inzet van onze Manitou verreikers zijn nagenoeg alle bouwplaatsen bereikbaar. De verwijderde asbesthoudende materialen worden binnen het afgezette werkgebied ingepakt in folie. Indien er nieuwe golfplaten of leien aangebracht moeten worden, kunnen wij ervoor dat uw dak dagelijks weer dicht is.

Vergunningen

De opdrachtgever dient zelf een omgevingsvergunning of een ontheffing aan te vragen bij zijn Gemeente. Wij kunnen u hierbij wel behulpzaam zijn met het invullen van de formulieren hiervoor. Bij de aanvraag voor een sloopvergunning heeft u al een asbestinventarisatierapport nodig. Dit mogen wij als asbestverwijderingsbedrijf niet zelf opstellen. Een dergelijk rapport moet opgesteld worden door een gecertificeerd inventarisatiebureau, dat in het bezit is van het SCA Procescertificaat Asbestinventarisatie volgens SC-540. Wij kunnen u wel in contact brengen met bedrijven die dat wel mogen doen.

Uitvoering

Joep boren en zagen pakt uw projecten volgens een gedetailleerd projectwerkplan aan. Hierin worden bijvoorbeeld de asbestverwijderingsmethode, de inzet van personeel en materieel, de afzetting en de afvoer van het verpakte asbest beschreven.

Meldingen

Uiteraard verzorgt Joep boren en zagen voor u de wettelijk voorgeschreven meldingen van de geplande uitvoering bij de Arbeidsinspectie, onze Certificerende Instelling en Bouw- en Woningtoezicht van uw Gemeente.

Offerte

Wij verzenden u een vrijblijvende offerte op basis van een asbestinventarisatierapport, een door u verstrekte tekeningen of hoeveelheden en een door ons ter plaatse opgenomen hoeveelheden. In onze offerte worden onder andere de te saneren hoeveelheden, de uitvoeringswijze en de prijs genoemd.